Πωλητές / Merchandisers

λληνική εταιρεία με έδρα τη Χαλκίδα ζητεί:

ΠΩΛΗΤΕΣ / MERCHANDISERS

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:
- ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ κατεύθυνσης σχετιζόμενης με το αντικείμενο.
- Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ.
- Προϋπηρεσία 2-3 ετών στις πωλήσεις
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

- Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

- Δημιουργία πελατολογίου

- Καθημερινή επαφή με το πελατολόγιό του

- Καταγραφή προβλημάτων, παρατηρήσεις σχετικά με τους πελάτες

- Επίβλεψη και καταγραφή της πορείας της προώθησης των υπηρεσιών μας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
- Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
- Σταθερό πακέτο σταθερών αποδοχών + bonus αποτελεσματικότητας
- Ευέλικτες συνθήκες εργασίας (20 ώρες την εβδομάδα)

Ώρες μερικής απασχόλησης: 20 ανά εβδομάδα

Είδος Εργασίας: Μερική απασχόληση

Βιογραφικά: fixfurniture2021@gmail.com

fixIT.jpg