Μηχανολόγος Συντηρητής

Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση Αγγελάκης

με έδρα τη Χαλκίδα, στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ζητεί:

Μηχανολόγο Συντηρητή Εργοστασίου

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

· Απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών ή συναφές

· Πτυχίο συντηρητή Γ’ ή πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικών εγκαταστάσεων τουλάχιστον 3 χρόνια

· Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

· Άριστη ανάγνωση μηχανολογικού σχεδίου

· Άριστη γνώση Η/Υ.

· Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

· Άτομο δημιουργικό, υπεύθυνο, με πάθος για δουλειά, αναλυτική σκέψη και προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας

· ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Η΄Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

· Είναι υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, την Συντήρηση και επισκευή όλων των μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής - Διεξαγωγή προληπτικών και διορθωτικών εργασιών συντήρησης

· Ελέγχει καθημερινά , συντηρεί και αξιολογεί την αξιοπιστία των βιομηχανικών μηχανών των γραμμών παραγωγής.

· Εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και οργανώνει τακτική προληπτική συντήρηση αλλά και καθορίζει πλάνο συντήρησης και ετήσιο προϋπολογισμό

· Σχεδιάζει τη διάθεση πόρων, προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικά τις καθημερινές δραστηριότητες συντήρησης του στόλου των οχημάτων της εταιρείας - παρέχει καθοδήγηση και κατεύθυνση προς τους συνεργάτες που ασχολούνται με δραστηριότητες συντήρησης, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι στόχοι, το προβλεπόμενο κόστος και τα χρονοδιαγράμματα.

· Σπεύδει σε περίπτωση βλάβης φροντίζοντας για την αποκατάστασή της σε εύλογο χρόνο ώστε να μην παρακωλύεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας.

· Είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τα εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης του εργοστασίου, καθώς και για τη συμμόρφωση των εγγράφων με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας.

· Βρίσκεται σε άρρηκτη συνεργασία με τον Διευθυντή Παραγωγής της μονάδας για την από κοινού άμεση επίλυση προβλημάτων δυσλειτουργίας και αντιμετώπισης βλαβών.

· Εφαρμόζει την αναζήτηση ανταλλακτικών και εξοπλισμού παραγωγής / οχημάτων καθώς και εναλλακτικών λύσεων.

· Εκδίδει καθημερινά αναφορές τεχνικών θεμάτων με KPI’s που αφορούν τη συντήρηση και κάνει reporting των δεικτών βάση απαιτήσεων της Διοίκησης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

· Σταθερή απασχόληση

· Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)

· Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

· Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Aggelakis.jpg