Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση

 

με έδρα τη Χαλκίδα, στα πλαίσια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, ζητεί:

 

Υπεύθυνο Τιμολόγηση

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 

Συμπλήρωση δελτίων εσωτερικής διακίνησης

Κοστολόγηση ανά δελτίο και θάλαμο προέλευσης

Καταχώρηση δελτίων αποστολής ζώντων πουλερικών

Έλεγχοι διάθεσης κατεψυγμένων προϊόντων

Τιμολόγηση (επιστροφές, τριγωνικές πωλήσεις, πιστωτικά/χρεωστικά σημειώματα)

Καταχώρηση επιστροφών κενών τελάρων

Διαχείριση Ταμείου - έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης

Προετοιμασία, έλεγχος & συμφωνία παραστατικών & εκκρεμοτήτων

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:

 

• Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ οικονομικών επιστημών

 

• Άριστος χειρισμός Η/Υ σε περιβάλλον MS Office, ERP/SAP & Internet

 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και λογισμικού Εμπορικής Διαχείρισης.

 

• Προϋπηρεσία 2-5 ετών Σε αντίστοιχη θέση εμπορικού τμήματος (θα εκτιμηθεί εμπειρία στο χώρο των τροφίμων FMCG, HORECA)

 

• Διάθεση και ενθουσιασμός για επίτευξη στόχων μέσα στα πλαίσια ενός εξαιρετικά απαιτητικού περιβάλλοντος

 

• Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες, επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

 

• Σημαντική η εντοπιότητα ή η δυνατότητα μετεγκατάστασης

 

Η Εταιρεία προσφέρει:

 

Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες

 

Δυνατότητες εξέλιξης                                                                                     

© 2020 by PROS THESIS