Υπεύθυνος Παραγωγής

Μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης, στα πλαίσια της ανάπτυξής της αναζητεί:

Υπεύθυνο Παραγωγής

στην περιοχή της Κορίνθου.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται να διαθέτει:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Μηχανικός/Χημικός/Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος, ή συναφές, μεταπτυχιακές σπουδές σε Διοίκηση Παραγωγής ή MBA ή στον τομέα της Μηχανολογίας θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.

 • Τουλάχιστον 3 -5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία.

 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

 • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση ERP/SAP)

 • Εμπειρία σε οργάνωση τμημάτων παραγωγής μέσω δεικτών απόδοσης

 • Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα, διαχείριση προσωπικού

 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου και διαχείρισης κρίσεων

 • Διοικητικές, οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες

 • Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης

 • Αναλυτική σκέψη και πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων

 • Σημαντικός παράγοντας η δυνατότητα μετεγκατάστασης ή η εντοπιότητα

Περιγραφή εργασίας:

• Διασφάλιση της ομαλής ροής της παραγωγής καθώς και προγραμματισμός και βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής. Ερευνά και προτείνει νέες μεθόδους παραγωγής με σκοπό να αυξήσει την αποδοτικότητα της παραγωγικής μονάδας της εταιρείας

• Συντονισμός της παραγωγής ανάλογα τις παραγγελίες, τις οποίες συγκεντρώνει και καθοδηγεί την εκτέλεσή τους. Ερευνά τα αίτια εμφάνισης λειτουργικής φύρας

• Συμβολή στον προγραμματισμό συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού

• Συνεργασία με τη Δ/νση Πωλήσεων, για τις ενέργειες παραγωγής, προώθησης και προβολής συγκεκριμένου είδους.

• Συμμετοχή στο σχεδιασμό των νέων προϊόντων και στην υλοποίησή τους.

• Έλεγχος της απόδοσης των τμημάτων της παραγωγής, μέσω των αντιστοίχων διαδικασιών και των στοιχείων της παραγωγής.

• Εντοπισμός προβλημάτων κατά τη διαδικασία της παραγωγής (βλάβες μηχανών, ποιοτικές αστοχίες, κλπ), επικοινωνώντας με την τεχνική υποστήριξη και τη διεύθυνση διασφάλισης ποιότητας για την άμεση αντιμετώπισή τους

• Πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων κατά την παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προϊόντων

• Επίτευξη και συνεχή βελτίωση δεικτών απόδοσης (KPIs)

• Εκπαίδευση, επίβλεψη και μέγιστη δυνατή ανάπτυξη /παρακίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού (70 άτομα) της παραγωγικής διαδικασίας. Ηγείται του προσωπικού αναθέτοντας εργασίες στους κατάλληλους ανθρώπους, μεριμνώντας για την εκπαίδευσή τους, συμμετέχοντας στη διαδικασία πρόσληψης, αξιολόγησης, οργανώνει την κατανομή του προσωπικού σε βάρδιες με βάση μετρήσεις δεικτών

• Παρακολούθηση και επίτευξη των στόχων του τμήματος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες

Δυνατότητες εξέλιξης

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

© 2020 by PROS THESIS