Εργοδηγός Παραγωγής

 

Μια δυναμική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της

ανακύκλωσης, στα πλαίσια της ανάπτυξής της αναζητεί:

 

Εργοδηγός Παραγωγής

 

στην περιοχή της Κορίνθου.

 

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αναμένεται να διαθέτει:

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος, ή συναφές

Μεταπτυχιακές σπουδές σε Διοίκηση Παραγωγής ή MBA θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν

Τουλάχιστον 2 – 3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση ERP/SAP)

Εμπειρία σε οργάνωση τμημάτων παραγωγής μέσω δεικτών απόδοσης

Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα, διαχείριση προσωπικού

Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης χρόνου και διαχείρισης κρίσεων

Διοικητικές, οργανωτικές και ελεγκτικές ικανότητες

Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς βελτίωσης

Αναλυτική σκέψη και πολύ καλή ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων

Σημαντικός παράγοντας η δυνατότητα μετεγκατάστασης ή η εντοπιότητα

Καθήκοντα Θέσης

 

Διασφάλιση της ομαλής ροής της παραγωγής καθώς και προγραμματισμός και βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής

Συντονισμός της παραγωγής

Συμβολή στον προγραμματισμό συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού

Έλεγχος της απόδοσης των τμημάτων της παραγωγής, μέσω των αντιστοίχων διαδικασιών και των στοιχείων της παραγωγής.

Εντοπισμός προβλημάτων κατά τη διαδικασία της παραγωγής (βλάβες μηχανών, ποιοτικές αστοχίες, κλπ), επικοινωνώντας με την τεχνική διεύθυνση και τη διεύθυνση διασφάλισης ποιότητας για την άμεση αντιμετώπισή τους

Οργάνωση της επάνδρωσης των βαρδιών με το απαραίτητο εργατικό και τεχνικό προσωπικό με βάση μετρήσεις δεικτών

Πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων κατά την παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Παρακολούθηση και επίτευξη των στόχων του τμήματος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 

Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες

 

Δυνατότητες εξέλιξης

 

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ: hr@pros-thesis.gr

© 2020 by PROS THESIS