Υπεύθυνος Παραγωγής

Όμιλος εταιρειών που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την επεξεργασία υαλοπινάκων, ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο Παραγωγής (HR-P1)

(για το εργοστάσιο στο Μαρκόπουλο Αττικής)

Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες

 • Ικανότητες συνεργασίας – επικοινωνίας & μετάδοσης πληροφορίας

 • Διοικητικές ικανότητες & ικανότητες συντονισμού

 • Ικανότητες διαχείρισης & επίλυσης προβλημάτων

 • Αντιληπτική ικανότητα

 • Αποτελεσματικότητα σε συνθήκες πίεσης

 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων

 • Ικανότητα εστίασης στη λεπτομέρεια

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 • Εκτενής επαγγελματική εκπαίδευση

 • Γνώση βασικών αρχών τεχνικού σχεδίου

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά στον κλάδο επεξεργασίας υαλοπινάκων

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες

 • Ικανότητα κατανόησης των απαιτήσεων του έργου και της υφιστάμενης τεχνολογίας του υαλοπίνακα

 • Γνώσεις επεξεργασίας υαλοπινάκων

 • Γνώσεις αρχών οργάνωσης & διαχείρισης αποθήκης

 • Γνώση βασικών αρχών θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, φωτοπερατότητας και ασφάλειας

 • Γνώση των τύπων και τεχνικών προδιαγραφών των υαλοπινάκων

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για:

 • Τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής των παραγωγικών διαδικασιών.

 • Την πρόταση και εφαρμογή αποτελεσματικής αξιοποίησης των πρώτων υλών, του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και του ανθρώπινου δυναμικού του εργοστασίου.

 • Την καθοδήγηση των εργαζομένων για τη σωστή εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας του εργοστασίου.

 • Την εκπαίδευση των υπευθύνων διαχείρισης παραγγελιών, αποθήκης και εξυπηρέτησης πελατών.

 • Τον καθορισμό του προγράμματος παραγωγής και το συντονισμό των εργαζομένων για την υλοποίησή του στους καθορισμένους χρόνους.

 • Την παρακολούθηση του stock πρώτων & βοηθητικών υλών και την ενημέρωση του Υπεύθυνου Προμηθειών και του Διευθυντή Παραγωγής & Εργοστασίων.

 • Τη διαχείριση αιτημάτων των πελατών σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών (παραδόσεις παραγγελιών, διαχείριση παραπόνων) και την ενημέρωση του Διευθυντή Παραγωγής & Εργοστασίων.

 • Τη διαχείριση αιτημάτων των εργαζομένων του εργοστασίου και την ενημέρωση του Διευθυντή Παραγωγής & Εργοστασίων.

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών , άριστο περιβάλλον εργασίας , συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

© 2020 by PROS THESIS