Εργοδηγός Παραγωγής

Aggelakis.jpg

Η Βιομηχανική και Πτηνοτροφική Επιχείρηση ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

για το Πτηνοσφαγείο με έδρα τον Πούρνο Ευβοίας ζητεί:

ΕΡΓΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•Πτυχίο τουλάχιστον TEI
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
•Γνώση MS Office – επιθυμητή εμπειρία σε SAP
•Διάθεση για έντονη και πολύωρη εργασία μέσα στα πλαίσια ενός εξαιρετικά απαιτητικού περιβάλλοντος
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
•ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ:
• Είναι σε άμεση επαφή με το Διευθυντή Παραγωγής και οργανώνει την εκτέλεση των παραγγελιών.
• Ελέγχει τα υπάρχοντα προϊόντα ώστε να σχεδιαστεί το πρόγραμμα της τρέχουσας ημέρας.
• Παρακολουθεί τη σφαγή και τον τεμαχισμό, ελέγχει την ποιότητα μετά και κατά τη διάρκεια της σφαγής.
• Αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό του πτηνοσφαγείου
• Συντονίζει το τεμαχιστήριο ανάλογα τις καθημερινές παραγγελίες, τις οποίες συγκεντρώνει και καθοδηγεί
την εκτέλεσή τους.
• Επιβλέπει την ποιότητα στο χώρο τελαριάσματος
• Βελτιστοποιεί τον τεμαχισμό και την τυποποίηση και κάνει διορθωτική επέμβαση όπου κρίνεται
απαραίτητο.
• Φροντίζει την καθημερινή συμπλήρωση των εντύπων των πιστοποιητικών ποιότητας, καθώς και των
εντύπων παραγωγής σφαγείου και τεμαχιστηρίου.
• Αντιμετωπίζει προβλήματα στη λειτουργία του σφαγείου και του βιολογικού
• Είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις και τον έλεγχο των θερμοκρασιών στα ψυγεία, φούρνο, κατάψυξη,
καζάνια, τεμαχιστήριο.
Η εταιρεία προσφέρει:
 Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τις ικανότητες + πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλεια
 Δυνατότητες εξέλιξης
Εάν η δημιουργική εργασία μέσα στα πλαίσια μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης επιχείρησης αποτελεί για
σας επαγγελματική πρόκληση, τότε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα υπόψιν Δ/νσης Ανθρωπίνων
Πόρων στη διεύθυνση: